MUDr.Okály | Gynekologická ambulancia

Gynekologická ambulancia
a centrum jednodňovej
gynekológie

Dokumenty pre lekárov

Tu si môžete stiahnuť všetky potrebné dokumenty. V prípade potreby môžeme vybaviť všetku administratívu za vás.

Staráme sa
o vás už 30 rokov

Okrem kvalitnej zdravotnej starostlivosti u nás nájdete súkromie, pohodlie, vľúdne prostredie a milý personál. V našej ambulancií je samozrejmosťou aj konkrétny čas zákroku, vyhradený len pre vás. V prípade akýchkoľvek otázok nám neváhajte zavolať.

Jednodňová gynekologická chirurgia

V našom centre sa venujeme aj jednodňovej gynekologickej chirurgii. Pre úsporu vášho času máte tiež možnosť absolvovať všetky predoperačné a anesteziologické vyšetrenia priamo u nás.

Čo vám môžeme poskytnúť

Tehotenská poradňa
a starostlivosť

Poskytujeme rôznorodé služby ako napríklad diagnostika tehotenstva, sledovanie a poradenstvo počas tehotenstva, príprava na prípadný cisársky rez, sprostredkovanie genetických vyšetrení a iné. Poskytujeme vyšetrenie po pôrode,   v šestonedelí a v období dojčenia.

Preventívna zdravotná starostlivosť

Dôraz dávame na preventívnu zdravotnú starostlivosť, ktorá má nezastupiteľné miesto v zdraví žien. Vykonávame odbery cytologických sterov, LBC (Liquid based cytológia), vyšetrenie prítomnosti HPV a očkovanie proti rakovine krčka maternice, prevencia rakoviny prsníka, starostlivosť o ženy s močovou inkontinenciou a iné.

Tehotenská poradňa
a starostlivosť

Poskytujeme rôznorodé služby ako napríklad diagnostika tehotenstva, sledovanie a poradenstvo počas tehotenstva, príprava na prípadný cisársky rez, sprostredkovanie genetických vyšetrení a iné. Posky-tujeme vyšetrenie po pôrode, v šestonedelí a v období dojčenia.

Preventívna zdravotná
starostlivosť

Dôraz dávame na preventívnu zdravotnú starostlivosť, ktorá má nezastupiteľné miesto v zdraví žien. Vykonávame odbery cytologických sterov, LBC (Liquid based cytológia), vyšetrenie prítomnosti HPV a očkovanie proti rakovine krčka maternice, prevencia rakoviny prsníka, starostlivosť o ženy s močovou inkontinenciou a iné.

Poradentstvo a konzultácie

Radi skonzultujeme váš zdravotný stav, či odpovieme na všetky vaše otázky. Poskytujeme poradenstvo v oblastiach ako antikoncepcia, hormonálna substitučná liečba, spolupráca s centrami asistovanej reprodukcie, konzultácie a pomoc v období klimaktéria.

Diagnostika
a liečba ochorení

Taktiež vykonávame kompletnú diagnostiku a liečbu gynekologických ochorení, konzultácie pri onkologických ochorení, ich diagnostika a následná liečba, operačné riešenia gynekologických ťažkostí 
s odporúčaním aj na nemocničné zariadenia a iné.

Poradentstvo
a konzultácie

Radi skonzultujeme váš zdravotný stav, či odpovieme na všetky vaše otázky. Poskytujeme poradenstvo v oblastiach ako antikoncepcia, hormo-nálna substitučná liečba, spolupráca s centrami asistovanej reprodukcie, konzultácie a pomoc v období klimaktéria.

Diagnostika a liečba ochorení

Taktiež vykonávame kompletnú diagnostiku a liečbu gynekologických ochorení, konzultácie pri onko-logických ochorení, ich diagnostika a následná liečba, operačné riešenia gynekologických ťažkostí s odpo-rúčaním aj na nemocničné zariadenia a iné.

Ordinačné hodiny

Pondelok:  07:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00
Utorok: 14:00 - 17:00
Streda: 07:00 - 14:00 (tehotenská poradňa)
Štvrtok: 07:00 - 14:00
Piatok: 07:00 - 12:00 (klinický deň)

Odber krvi

Pondelok, Utorok, Streda 07:30 - 08:30 

Kontaktujte nás

MUDr. Martin Okály

Ambulancia

Naša ambulancia

Zmluvné poisťovne

Naša ambulancia sa nachádza
v Spišskej Novej Vsi blízko centra mesta
na ulici Ing. Kožucha 3.

Naša ambulancia sa nachádza
v Spišskej Novej Vsi blízko centra mesta
na ulici Ing. Kožucha 3.